Účelové cvičenie žiakov 2.ročníka

         Dňa 9.9. 2021 sa uskutočnilo účelové cvičenie  pre 2. ročník. Počasie nám prialo a preto sme sa mohli bez obáv vybrať na Horný Bankov.    

         Cieľom cvičenia bolo motivovať študentov k rozšíreniu a upevneniu sústavy zručností, návykov a  teoretických poznatkov z ochrany života a zdravia. Učivo bolo zamerané na poznatky a praktické zručnosti z pohybu a pobytu v prírode, civilnej ochrany, zdravotnej prípravy a z technických činností a športov (hod granátom na cieľ). Žiaci absolvovali všetky stanovištia, na ktorých si pod vedením učiteľov precvičili praktické úlohy. Na stanovišti „hod granátom“ si vyskúšali svoju zručnosť a zasúťažili si medzi triedami.