Vyzdvihnutie ISIC kariet

Preukazy ISIC pre žiakov 1. ročníka denného 4-ročného štúdia, 2-ročného PKŠ a 3-ročného VOŠ sú k dispozícii na sekretariáte školy. Vyzdvihnúť si ich je možné počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00.

V prípade neprevzatia preukazu do 31.8.2022 budú preukazy odovzdané v prvý deň školského vyučovania 5.9.2022.