Vianoce 2021

Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov
praje
riaditeľka školy Mgr. Eva Göblová
a kolektív pracovníkov
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
.