Vyzdvihnutie ISIC kariet

Preukazy ISIC pre žiakov 1. ročníka denného 4-ročného štúdia sú k dispozícii na sekretariáte školy. Vyzdvihnúť si ich ich je možné počas pracovných dní v čase od 8:00 do 12:00.

V prípade neprevzatia preukazu do 31.8.2021 budú odovzdané v prvý deň školského vyučovania 2.9.2021.

ISIC karty nebudú zasielané poštou.