PF 2021

 Úspešný vstup do nového roka,
veľa zdravia, šťastia a úspechov
Vám praje
riaditeľka školy Mgr. Eva Göblová
a kolektív pracovníkov
SZŠ, Moyzesova 17, Košice