Zatvorenie školy

Na základe výskytu ochorenia COVID-19 bude budova školy až do odvolania uzavretá. V nevyhnutných prípadoch je možné kontaktovať vedenie školy na uvedených emailových adresách:
goblova@szske.sk
vozarova@szske.sk
abdi@szske.sk