Triedny aktív pre rodičov žiakov I. ročníka

Vážení rodičia prvákov,
srdečne Vás pozývame na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa ukutočnia 25.9.2020 v budove školy za dodržania protiepidemických opatrení (dezinfekcia rúk, odstup, rúško, meranie teploty). Podmienkou účasti na stretnutí je odovzdať triednemu učiteľovi čestné prehlásenie.

Časový rozpis triednych aktívov ZRPŠ:
I.AV/OO – 15:30
I.FL – 15:45
I.ZL – 16:00
I.ZuA – 16:00

Príloha č. 1: Čestné prehlásenie