LABakadémia

LABakademia – 3. 10. 2019

Dňa 3.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo LABakadémie v priestoroch Školského internátu na Považskej 7 v Košiciach. Žiaci štvrtých ročníkov, víťazi triednych kôl, súťažili v prezentácii seminárnych prác, ktoré vypracovali počas súvislej odbornej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Súťaže sa zúčastnili aj všetci žiaci tretích ročníkov. Celá súťaž prebiehala v príjemnej a pokojnej atmosfére, a preto by sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa starajú o to, aby táto inšpiratívna súťaž mala každoročné pokračovanie, ale aj všetkým žiakom, ktorí našli chuť a čas venovať sa práci vo svojom voľnom čase.

Výsledky:
1. miesto v odbore AV – Katarína Urdová – Histamínová intolerancia
1. miesto v odbore OO – Lenka Dančová – Ametrické oko
1. miesto v odbore FL – Ariana Kígyósiová – Akné spôsob terapie
1. miesto v odbore ZL – Natália Semanová – Mykóza kože reakciou PAS
2. miesto v odbore ZL – Petra Klobušovská – Význam vyšetrenia stolice v gastroenterológii

Do celoslovenského kola v Banskej Bystrici, ktoré sa bude konať dňa 29 . 10. 2019, postupujú žiačky z odboru ZL – Natália Semanová s prácou Mykóza kože reakciou PAS a Petra Klobušovská s prácou Význam vyšetrenia stolice v gastroenterológii.

[Best_Wordpress_Gallery id=“37″ gal_title=“Labakademia 2019″]