Erik Schmotzer

Za reprezentáciu štátumu na osobnom stretnutí udelil ďakovný list minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Juraj Draxler.
Tiež mal tú česť a dňa 4.6.2015 bol pozvaný na osobnú audienciu prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, kde prezident vyjadril osobnú podporu mladým vedeckým talentom.

V dňoch 13.11.2014 – 15.11.2014 sa konalo jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2014 a to celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác s názvom Festival vedy a techniky 2014. Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Záštitu nad Festivalom vedy a techniky v roku 2014 prevzal Prof. Dr. Juraj Hromkovič, DrSc. Je profesorom na ETH Zurich, členom Európskej Akadémie, Slovenskej Akademickej Spoločnosti a Učenej Spoločnosti Slovenskej Akadémie Vied. Festivalu sa zúčastnili aj delegácie zo Španielska, Česka a Francúzska.
Súťažiaci bojovali o postupy na medzinárodné a národné európske súťaže, rovnako ako aj o ocenenia Prírodovedeckej fakulty UK.
Erik Schmotzer, žiak III. FLB triedy, uspel na tejto súťaži výborne. Získal:

  • postup na Intel ISEF 2015 v Pittsburghu, Pensylvánia, USA;
  • cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „starší žiaci“.

2. miesto – Celoštátne kolo 51. ročníka Chemickej olympiády 2015, kategória EF ( 1.– 4. marec 2015, Nitra)