Interaktívne prednášky s lektormi zo SEEDS

Po online prednáškach sme sa konečne stretli so zástupcami neziskovej organizácie SEEDS v rámci projektu Vedieť viac naživo.

14.11.2022 sa rozbehol na Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v Košiciach maratón interaktívnych prednášok. Prednášky viedli skúsení lektori pán Peter Rea a Ivan Vanák z neziskovej organizácie SEEDS, ktorí pred blížiacim sa 17. novembrom ponúkli našim žiakom vysoko aktuálne témy, zamerané na rozvoj kritického myslenia a ponúkli pohľad na historické udalosti nedávnej minulosti.

O čom sa teda na hodinách diskutovalo?

Žiaci študijných odborov asistent výživy, očný optik a zdravotnícky laborant mali možnosť cestovať časom s lektorom Petrom Reom prostredníctvom  prednášky s názvom  ,,Cestujeme v čase do roku 1989”. Rozprávanie bolo poučné a pútavé o časti našich rozsiahlych dejín. Páčil sa mi apel na dôležitosť histórie pre lepšie porozumenie a vysvetlenie súčasnosti a ich spojitosť. Vďaka príbehom, krátkym videám, ale aj predmetom z danej doby, ako napríklad ostnatý drôt zo železnej opony, ktoré nám  lektor priblížil a ukázal, bola prednáška zaujímavejšia a realistickejšia. Dozvedeli sme sa, že 17. november nie je len deň voľna, ale aj deň, keď sa začali písať nové dejiny našej krajiny a najmä preto by sme na to nemali zabúdať, ale neustále si to pripomínať. (N. Čurpeková, III.ZL)

Prvákov študijného odboru zdravotnícky laborant zaujal Ivan Vanák témou „Riziká sociálnych sietí”. Na začiatku sme sa porozprávali o pozitívach a negatívach sociálnych sietí a ich vplyve na človeka. Práve negatíva boli nosnou časťou prednášky a oboznámili sme sa s tým, čo sa nám na sociálnych sieťach môže stať, prečo a na aké veci a informácie by sme si mali dávať pozor. Potvrdením týchto slov boli reálne príbehy, ktoré sme videli vo forme videí a mnohé z nich sa skončili tragicky.

V závere prednášky si každý z nás vyskúšal minútovú aktivitu, ktorá nám mala ukázať, že by sme nemali tráviť väčšinu nášho voľného času s mobilom, ale skôr sa učiť niečo nové, športovať a socializovať sa. Bolo to veľmi zaujímavé. Zistili sme, koľko veľa vecí sa vieme za minútu naučiť. Prekvapením bola aj informácia, že nuda je pre človeka veľmi dôležitá, pretože ho núti začať niečo tvoriť.

Sme vďační, že sme mali šancu si to všetko vypočuť a dúfame, že takúto možnosť dostanú aj  ďalší žiaci našej školy. (Ľ. Kepštová, I.ZL)

Žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru farmaceutický laborant absolvovali interaktívnu prednášku na tému „Ako správne debatovať alebo úvod do kritického myslenia“. Cieľom bolo naučiť nás, ako správne debatovať, že je dôležité vedieť počúvať názory ostatných a využívať kritické myslenie. Počas prezentácie sme pochopili, že pri výmene názorov by sme mali povedať svoj názor, vedieť ho vysvetliť a podložiť ho aj dôkazom. V debate je nutné dávať si pozor na slová, ktoré vyslovíme, pretože jazyk, aj keď nemá kosti, môže zlomiť srdce.

 Na základe tejto informácie sme si vyskúšali aj aktivitu – hru na roly s otvoreným koncom, pri zohľadnení všetkých argumentov, ktoré boli v prezentácii už spomínané. Zistili sme, že to nie je vôbec jednoduché a na správnu debatu sa musíme dobre pripraviť. Zapájanie emócií, kriku, skákania do reči, nepočúvanie druhej strany a vnucovanie svojej pravdy tomu druhému nie je správne. Na dnešnom podujatí sme sa naučili, že cieľom debaty nie je poraziť, ale pochopiť toho druhého, a to vďaka tvrdeniam, vysvetleniam a dôkazom, ktoré spolu vytvárajú argument.  (D. Ďuricová, A. Komloš, II. FL)

Bol to deň plný zážitkov, z ktorého si určite každý zo žiakov odniesol niečo pozitívne. Ku každej prezentácii sa žiaci vrátili ešte vyplnením spätnej väzby prostredníctvom formulára na internete alebo QR kódom. Aj takým spôsobom ich autori projektu Vedieť viac motivujú vyjadrovať svoj názor. Spätnú väzbu spracovávajú nielen pre vlastnú potrebu, ale posielajú jej závery na školy učiteľom, aby mohli so žiakmi s témami ďalej pracovať.

Ďakujeme lektorom zo SEEDS, n.o. za sprostredkovanie zaujímavých informácií, zážitkov a za rozšírenie nášho poznania v rôznych smeroch spoločenského života. Projekt Vedieť viac by mal v tomto školskom roku už končiť, ale my pevne veríme, že opak je pravdou a budeme môcť našim žiakom ponúknuť ďalšie zaujímavé témy, či už prezenčne, alebo aj online. Aj keď naživo, ako sme si to teraz mohli vyskúšať, je to oveľa lepšie.

Informácia o týchto aktivitách bola v širšom rozsahu zverejnená aj na https://skolske.sk/clanok/59787/17november-nema-byt-pre-studentov-len-dnom-volna