Publicita projektu

Označenie priestorov

Reklamné materiály

Prezentačné aktivity

„Mosty bez bariér“ (17. 9. 2014)
6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí, areál Strednej odbornej školy J. Majlátha v Pribeníku, podujatie organizované pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

„Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“ (21.- 22.10. 2014)
Prezentácia študijných a učebných odborov na stredných školách, Stredná odborná škola na Ostrovského ulici v Košiciach, podujatie organizované pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

Deň otvorených dverí – Deň projektových aktivít (12.11. 2014)
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice, počet účastníkov 325
Učitelia prezentovali didaktické materiály vytvorené v rámci projektu. Návštevníkom boli rozdané propagačné materiály, informujúce o projekte.