Prehľad inovovaných predmetov

Anatómia a fyziológia
Anglický jazyk
Cvičenia v optických laboratóriách
Dejepis
Farmaceutická botanika
Farmaceutická chémia a analýza liečiv
Farmakognózia a fytoterapia
Fyzika
Histológia a histologická technika
Chémia
Informatika
Laboratórna technika
Liečebná výživa
Matematika
Náuka o poživatinách
Okuliarova optika
Okuliarova technika
Patológia
Patológia a klinika chorôb
Príprava liekov
Prvá pomoc
Slovenský jazyk a literatúra
Technológia prípravy pokrmov
Vybrané laboratórne metódy
Zhotovovania stomatologických protéz