Aktivita 2.1

Názov aktivity:

Multi multa sciunt


Názov špecifického cieľa: Viac poznať


Cieľ aktivity: Cieľom aktivity bude ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy s cieľom získania certifikátu/osvedčenia.

Termín realizácie aktivity: 02/2014 -11/2015

I. Školenia zamerané na oblasť odbornej a pedagogickej profilácie a na používania moderných didaktických prostriedkov, techniky a IKT

Inovatívne metódy výučby biológie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 2
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Inovatívne metódy výučby chémie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 2
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 2
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Inovatívne metódy výučby informatiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 1
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Inovatívne metódy výučby matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 2
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Moderná didaktická technika v práci učiteľa

 • Počet účastníkov: 18
 • Rozsah: 18 prezenčných hodín a 12 dištančných hodín

Interaktívna tabuľa vo vyučovaní na strednej školy

 • Počet účastníkov: 20
 • Rozsah: 20 prezenčných hodín

II. Školenie na softvér APV (aplikačné programové vybavenie) na tvorbu formulárov

 • Počet účastníkov: 18
 • Rozsah: 32 prezenčných hodín

III. Školenie pre pedagogických zamestnancov v odbore Zubný technik

 • Počet účastníkov: 1
 • Rozsah: 18 prezenčných hodín

IV. Školenie pre pedagogických zamestnancov v odbore Asistent výživy

 • Počet účastníkov: 4
 • Rozsah: 18 prezenčných hodín