Stretnutie v Žiline

V malebnom meste Žilina sa stretli mladí lídri a ich koordinátori v rámci projektu Connecting Classrooms pod záštitou British Council v dňoch 25. – 26.4. 2012.
Cieľom dvojdňového školenia žiakov a koordinátorov z oboch slovenských strapcov bolo naučiť sa spolupráci a základným princípom fungovania a riadenia klubov, ktoré majú reprezentovať projekt CC aj po jeho skončení a takto zabezpečiť kontinuitu rôznym aktivitám projektu. Zábavnou a hravou formou bola lídrom bližšie priblížená myšlienka dôvodu vzniku klubov na školách a ich vnútorná štruktúra.
Počas týchto dní sa žiaci zoznámili, predstavili si aktivity, ktoré v minulosti organizovali a navzájom si povymieňali doterajšie skúsenosti. Interaktívnou hrou sme sa zabavili a zároveň naučili spolupracovať a rešpektovať sa navzájom. Tieto stretnutia prebiehali vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Program bol vyvážený – nie len práca ale aj zábava, napríklad návšteva žilinského divadla – Škandálna aféra Jozefa Holouška.
Ohlasy zúčastnených boli pozitívne a stretnutie ich motivovalo do ďalšej práce hlavne vďaka školiteľke Janke Balážovej z Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa. O krásne zábery zo stretnutia sa postaral pán Ľubo Bechný.