Školy zapojené do projektu

Na Slovensku sa na začiatku školského roku 2010/11 zapojili školy:

 • Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
 • Gymnázium Galileo School, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava
 • SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska cesta 1, 842 04 Bratislava
 • 1. súkromné gymnázium Bajkalská 714/20, 82108 Bratislava
 • Základná škola, 044 45 Bidovce 209
 • Spojená škola, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice
 • Gymnázium Exnárova 10, 040 22 Košice
 • SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
 • Gymnázium Trebišovská 12, 040 11 Košice

Neskôr sa k nim pripojili ďalšie:

 • SPŠ stavebná, Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo
 • Gymnázium J. Lettricha, J. Lettricha 2, 036 01 Martin
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
 • Gymnázium Park mládeže 5, 040 01 Košice

Pre všetky zúčastnené školy zo Slovenska bolo v Košiciach, Bratislave a Seredi zorganizované školenie mladých lídrov Connecting Classrooms. Zúčastnili sa ho študenti aj učitelia. Všetci získali nové zručnosti v oblasti tvorby projektov, managementu, vytvorili nové priateľstvá a rozšírili komunikáciu a spoluprácu medzi školami, ktoré sú na Slovensku zoskupené do dvoch strapcov (východný a západný) a pracujú s podobnými zoskupeniami škôl v Nemecku, Srbsku a Veľkej Británii.

Školy v košickom strapci:

Naše partnerské školy v zahraničí: