Festival s DSS

21.2.2012 sme v košickom strapci mali možnosť stráviť jeden zaujímavý a obohacujúci deň. V spolupráci s Domovom sociálnych služieb, Park mládeže 3 (DSS) mladí lídri piatich zapojených škôl pripravili v telocvični gymnázia Park mládeže deň plný pestrých aktivít. Striedali sa tvorivé dielne so športom – vyrábanie mozaikových obrázkov, servítková technika, bodypainting, loptové hry, bedminton a na záver tancovačka…
Stretnutie bolo naozaj veľkým obohatením pre „obe“ strany – organizátorov i hostí. S úsmevom na tvári sme odchádzali povzbudení radosťou zo života, ktorú so sebou priniesli naši priatelia z DSS…
Z tohto krásneho stretnutia napokon vzišla putovná výstava, ktorá navštívila postupne všetky školy nášho strapca. U nás sme ju mali možnosť vidieť v prvom májovom týždni.