„Dravý flám“ – školský projekt

Po návrate zo stretnutia v Seredi sa začala realizácia prvého „akčného plánu“. Mladí lídri (v spolupráci so Žiackou školskou radou) pripravili koncoročnú aktivitu pre celú školu s názvom „ Dravý flám“ (V názve sa ukrývajú skratky aspoň niektorých odborov – DRA, AV, FL…). Cieľom tejto školskej aktivity bolo zjednotiť jednotlivé odbory školy a vytvoriť rodinnú atmosféru v škole prostredníctvom spoločného stretnutia pri hrách, tanci a zábave. Pre študentov boli pripravené stanoviská so zaujímavými hrami – Kufor, Rodinky, Vedomostná súťaž, Puzzle, Twister ako aj osviežujúce ovocné kokteily, ktoré pripravovali študenti odboru AV a napokon cvičenie Zumby na školskom dvore.
Dravý flám bol tak pestrou bodkou na konci úspešného školského roka 2010/2011.