„Culture box“

„Tak predsa sa nám ozvali aj Srbi,“ povedali sme si, keď nám prišiel e-mail od ich koordinátorky. A hoci sme sa do projektu zapojili neskôr ako ostatné školy zo zahraničia, predsa sa naše partnerské školy rozhodli poslať nám „Culture box“, v ktorej prostredníctvom milých a zaujímavých suvenírov prezentujú a predstavujú svoju krajinu. Zo Srbska k nám tak zavítali rôzne typické predmety, ktoré nám prezrádzajú všeličo o ich kultúre a zvykoch.