Connecting Classrooms – „Spájame triedy“

Nový projekt British Council v oblasti vzdelávania v Európe. Na Slovensku sa oficiálne začal v novembri 2010, naša škola sa zapojila v roku 2011.
V projekte spolupracujeme so školami na Slovensku, v Srbsku, v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Charakteristické prvky projektu:

  • Inklúzia
  • Medinárodný rozmer vo vzdelávaní
  • Podpora študentom pre preberaní zodpovednosti za svoju školu aj komunitu

Cieľ projektu:

Prostredníctvom úzkej spolupráce študentov a pedagógov z rôznych krajín dosiahnuť kultúrne otvorené školy.
Študenti a učitelia absolvujú tréning, kde získajú nové znalosti a zručnosti vedenia komunitných projektov postavených na inklúzii aj všeobecné projektové zručnosti.

„Spájanie tried“ sa usiluje v rôznych krajinách spájať študentov s rôznymi schopnosťami a v spoločnej práci sa naučiť prekonávať prekážky kultúrne, spoločenské, jazykové a búrať bariéry a predsudky voči inakosti.

V Európe bude program počas svojho trojročného trvania pracovať s vyše 600 školami, 3 000 pedagógmi a 300 000 študentmi z 20 krajín.

Virtuálnym komunikačným priestorom pre partnerské školy je platforma e-Twinning a iné.

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke:
http://www.britishcouncil.org/learning-connecting-classrooms.htm