Projektové stretnutie – Košice

12. 12. 2011 – 16. 12. 2011

12. – 16. december boli v našej škole výnimočné dni – boli sme organizátormi projektového stretnutia študentov a učiteľov z Turecka, Grécka a Nemecka. Ako hosťujúca škola sme sa celý týždeň pobytu snažili naším priateľom zo zahraničia spríjemniť čas strávený u nás čo najviac a hlavným naším cieľom bolo, aby si odnášali nielen veľa darčekov a suvenírov z nasej krajiny, ale hlavne skvelé zážitky a spomienky.

Deň prvý – 12. december 2012

Projektové stretnutie sa pre nás neoficiálne začalo už v nedeľu večer na vlakovej stanici v Košiciach, kde sme spolu s pani riaditeľkou V. Rusinkovou a pani profesorkou E. Demkovou privítali delegáciu z Nemecka. Študenti našej školy, ktorí pochádzajú z Košíc, poskytli ubytovanie šiestim študentkám z Nemecka a piatim študentom z Grécka. Na druhý deň ráno sme v budove našej školy privítali aj delegácie z Turecka a Grécka. Po oficiálnom otvorení nášho projektového stretnutia jednotlivé krajiny prezentovali svoje najvýznamnejšie paláce, hrady a zámky. Po skončení jednotlivých prezentácii sme sa presunuli do centra Košíc, kde sme navštívili Dóm sv. Alžbety a prešli sa po historickom centre Košíc. Po tejto prehliadke sme savrátili späť do školy, kde sme mali možnosť ochutnať typické špeciality z Nemecka, Grécka, Turecka a Slovenska.

fotogaléria

Deň druhý – 13. december 2012

Druhý deň sa začal podobne ako prvý a to prezentáciami na tému Our musicians – Naši hudobníci. Po odprezentovaní sme sa odobrali na vianočný koncert do Dómu sv. Alžbety. Po skončení koncertu sme navštívili aj Miklušovu väznicu a hlavnú expozíciu Východoslovenského múzea v Košiciach. Po koncerte sme mali obed v Domove mládeže na Považskej ulici. Našich hostí zaujala aj prehliadka Domova mládeže. Po skončení prehliadky múzea sme spolu išli na vianočné trhy, čo bolo pre študentov veľmi zaujímavé, pretože ochutnali naše vianočné jedla a všetko to umocňovala vianočná atmosféra. Záverom tohto dňa bola spoločná večera v reštaurácii. Aj keď sme museli na večeru dlho čakať, vôbec nám to neprekážalo, pretože sme mali čas sa lepšie spoznať a porozprávať, čiže tu sa nám uplatnilo staré dobre príslovie “Všetko zlé je na niečo dobré “. Po skvelej večeri sme všetci šli domov unavení, ale plní nových zážitkov z uplynulého dňa.

fotogaléria

Deň tretí – 14. december 2012

Nasledujúce ráno už bola streda a my sme nastupovali do autobusu na výlet do Kežmarku a Levoče. Atmosféra v autobuse bola dobrá aj keď bol každý veľmi unavený z ranného vstávania. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a už sme videli končiare našich krásnych Vysokých Tatier. Pre nás to nebolo nič výnimočné, ale naším zahraničným kamarátom sa táto prírodná scenéria veľmi páčila. Po príchode do Kežmarku sme boli všetci mierne prekvapení zo zimy, ktorá tam bola, avšak na zimu sme pri dobrej nálade veľmi rýchlo zabudli. Počas našej cesty sme navštívili aj ďalšie slovenské mesto Levoču. V tomto meste sme mali príležitosť pozrieť si centrum mesta a drevený oltár Majstra Pavla. Napriek zime, ktorá vládla v oboch mestách sme si po tomto dni odnášali naspäť do Košíc len tie najlepšie zážitky. Po návrate nás v škole čakal neskorší obed. Keďže v tento deň sa na našej škole konal deň otvorených dverí mali sme výnimočnú možnosť ukázať naším zahraničným hosťom jednotlivé študijné odbory na našej škole.

fotogaléria

Deň štvrtý – 15. december 2012

Vo štvrtok ráno sme vstavali ešte o čosi skôr pretože nás čakal ďalší výlet na hrad Krásna Hôrka a do Betliara. Napriek tomu, že sme boli uzimení, zážitok z krásnej prírody a historických pamiatok bol na nezaplatenie. Po ďalšom vyčerpávajúcom dni nás v škole čakala typická slovenská vianočná kapustnica. Po spoločnej večeri sme sa rozhodli, že pôjdeme do kina, samozrejme bez profesorov. Bez ohľadu na to, koľko pamiatok sme počas týždňa navštívili, čas, ktorý sme strávili v kine spolu s našimi zahraničnými kamarátmi sa nám navždy vryl do pamäti. Tento štvrtý deň prekonal všetky naše očakávania.

fotogaléria

Deň piaty – 16. december 2012

V posledný deň nášho projektového stretnutia pripravili naši študenti vianočnú akadémiu pre našich zahraničných hosti, počas ktorej sme oficiálne ukončili naše projektové stretnutie. Avšak úplným záverom nášho stretnutia bolo pôsobivé prijatie u  pána primátora MUDr. Richarda Rašiho, PhD.,.
Piatkové lúčenie sa nezaobišlo bez sĺz, a preto veríme, že sa naši zahraniční hostia u nás cítili dobre a že sa s našimi novými kamarátmi ešte aspoň raz stretneme v niektorej z partnerských krajín. Zároveň sa chcem touto cestou poďakovať všetkým študentom a tiež ich rodinám, ktoré poskytli svoje domovy pre našich zahraničných hostí. Ja som mala doma 2 dievčatá z Nemecka a musím povedať, že to bola vynikajúca príležitosť na precvičenie anglického jazyka, ako aj vzájomné poznávanie kultúr.

fotogaléria


Soňa Matisová, II.FLB