Výzvy na predloženie ponúk

Výzva: Učebné pomôcky pre optikov.
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Mikroskopy.
Predkladanie ponúk je možné do 15.2.2024.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 15.2.2024, do 12:00.

Informácie k Výzve na predkladanie ponúk-Mikroskopy


Výzva: Učebné pomôcky pre optikov.
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Učebné pomôcky pre optikov.
Predkladanie ponúk je možné do 20.12.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 20.12.2023, do 12:00.


Výzva: Laboratórne prístroje II a laboratórne prístroje a pomôcky
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Laboratórne prístroje II a laboratórne prístroje a pomôcky.
Predkladanie ponúk je možné do 20.12.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 20.12.2023, do 12:00.


Výzva: Prístroje, pomôcky a spotrebný materiál pre očných optikov/diplomovaných optometristov.
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Prístroje, pomôcky a spotrebný materiál pre očných optikov/diplomovaných optometristov.
Predkladanie ponúk je možné do 4.12.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 4.12.2023, do 12:00.


Výzva: Biochemické sety a kity 2023-2024
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Biochemické sety a kity 2023-2024
Predkladanie ponúk je možné do 4.12.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 4.12.2023, do 12:00.


Výzva: Microsoft Office 2021 Professional Plus
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Microsoft Office 2021 Professional Plus
Predkladanie ponúk je možné do 30.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 30.11.2023, do 12:00.


Výzva: Zubolekársky materiál a pomôcky
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Zubolekársky materiál a pomôcky
Predkladanie ponúk je možné do 30.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 30.11.2023, do 12:00.

Informácie k výzve na predkladanie ponúk – Zubolekársky materiál a pomôcky


Výzva: Laboratórne prístroje
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Laboratórne prístroje.
Predkladanie ponúk je možné do 27.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 27.11.2023, do 12:00.

Informácie k výzve na predkladanie ponúk – Laboratórné prístroje


Výzva: Spotrebný materiál pre histológiu
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Spotrebný materiál pre histológiu.
Predkladanie ponúk je možné do 27.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 27.11.2023, do 12:00.

Informácie k výzve na predkladanie ponúk – Spotrebný materiál pre histológiu


Výzva: Tonerové náplne
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Tonerové náplne.
Predkladanie ponúk je možné do 15.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 15.11.2023, do 12:00.


Výzva: Počítače a projektory
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Počítače a projektory.
Predkladanie ponúk je možné do 10.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 10.11.2023, do 12:00.


Výzva: Výzva na predkladanie ponúk – Hematologické roztoky 2023-2024
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Výzva na predkladanie ponúk – Hematologické roztoky 2023-2024.
Predkladanie ponúk je možné do 10.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 10.11.2023, do 12:00.


Výzva: Výzva na predkladanie ponúk – Farmaceutické suroviny 2023-2024
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Výzva na predkladanie ponúk – Farmaceutické suroviny 2023-2024.
Predkladanie ponúk je možné do 10.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 10.11.2023, do 12:00.


Výzva: Výzva na predkladanie ponúk – Chemikálie 2023-2024
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Výzva na predkladanie ponúk – Chemikálie 2023-2024.
Predkladanie ponúk je možné do 10.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 10.11.2023, do 12:00.


Výzva: Výzvu na predkladanie ponúk – Laboratórny spotrebný materiál 2023-2024
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Výzvu na predkladanie ponúk – Laboratórny spotrebný materiál 2023-2024.
Predkladanie ponúk je možné do 10.11.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 10.11.2023, do 12:00.


Výzva: Aktualizačné vzdelávanie v oblasti digitalizácie (cenová ponuka)
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Aktualizačné vzdelávanie v oblasti digitalizácie.
Predkladanie ponúk je možné do 20.3.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 20.3.2023.


Výzva: Aktualizačné vzdelávanie v oblasti digitalizácie (cenová ponuka)
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Aktualizačné vzdelávanie v oblasti digitalizácie.
Predkladanie ponúk je možné do 24.2.2023.
Cenové ponuky, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 24.2.2023, do 12:00.