Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023 budú zverejnené 18. mája 2022.