Termíny prijímacieho konania

Termíny doručenia prihlášok na prijímacie konanie:

Pre denné 4-ročné štúdium: 21. mája 2020

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: 31. júla 2020

Termíny prijímacieho konania:

Pre denné 4-ročné štúdium: prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania

Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: Prijímacie skúšky pre odbor zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent sa uskutočnia 20. augusta 2020.