Prijímacie skúšky na šk. rok 2022/2023

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3.mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10.mája 2022.

Podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium budú zverejnené do 28. 2. 2022.


Termín podania prihlášky na strednú školu je do 20. 3. 2022.


Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).


Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia na školský rok 2022/2023 si môžete pozrieť >> TU <<