Plánované študijné odbory na šk. rok 2020/2021

Denné štúdium:

 1. štvorročné štúdium
  • asistent výživy  (otvárame 0,5 triedy / 12 žiakov)
  • farmaceutický laborant  (otvárame 1 triedu / 30 žiakov)
  • zdravotnícky laborant (otvárame 1 triedu / 30 žiakov)
  • očný optik (otvárame 0,5 triedy / 15 žiakov)
  • zubný asistent (otvárame 1 triedu / 18 žiakov)
 2. pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné)
  • zubný technik  (otvárame 1 triedu)
 3. vyššie odborné štúdium (trojročné)
  • diplomovaný rádiologický asistent  (otvárame 1 triedu)

Externé štúdium:

 1. vyššie odborné štúdium
  • diplomovaný optometrista (neplánujeme otvoriť žiadnu triedu)