Kritériá pre 4-ročné denné štúdium

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia na školský rok 2021/2022:

Kritériá pre prijímacie konanie

Systém prevodu slovného hodnotenia

Tlačivá Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií a Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti sú súčasťou kritérií v prílohe.