Kritéria pre 4-ročné denné štúdium

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021:

Na stiahnutie vo formáte pdf tu: Kritériá – upravená verzia 7.5.2020

Formulár pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium

Tlačivá Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií a Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti sú súčasťou kritérií v prílohe.

Potvrdenie od lekára na tlačive Lekárskeho posudku splnenia zdravotných kritérií bude potrebné doručiť na sekretariát školy do 31.8.2020.