Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka – 4-ročné štúdium

Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí potvrdili nástup do 1. ročníka, aby čo najskôr doručili na adresu školy:

  1. zápisný lístok na štúdium na strednej škole vydaný ZŠ,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28×34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, … (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  4. prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  5. 20,00 € na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2019/2020 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  6. žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC,
  7. vyplnenú prihlášku na povinne voliteľné predmety.

Tlačivo – prehlásenie o zaočkovaní
Tlačivo – prihláška na voliteľný predmet
Tlačivo – lekársky posudok
Tlačivo – prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Tlačivo – žiadosť o vydanie preukazu ISIC
Tlačivo – prihláška na povinne voliteľný predmet

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/6221189 (sekretariát školy), e-mailom: skola@szske.sk, prípadne osobne.

Žiadosť o prijatie do školského internátu Medická 2, 040 01 Košice
Žiadosť o prijatie – Medická 2

Žiadosť o prijatie do školského internátu Považská 7, 040 01 Košice
Žiadosť o prijatie – Považská 7