Riaditelia školy

Funkčné obdobieRiaditeľ/ka školy
1949 – 1953Darina Harmanová
1953 – 1954Ernest Cibuľa
1954 – 1956MUDr. Milan Pospíšil
1956 – 1975Ladislav Urbanský
1975 – 1989RNDr. Vincent Novický
1989 – 2000RNDr. Oľga Králová
2000 – 2010PharmDr. Jan Macek, CSc.
2010 – 2020PhDr. Viera Rusinková
2020 – 2023Mgr. Eva Göblová
2023 – 2024PhDr. Viera Rusinková
2024 – súčasnosťPhDr. Karolína Vranaiová, PhD. MBA