Plánované študijné odbory na šk. rok 2021/2022

Denné štúdium (štvorročné štúdium):

  • asistent výživy  (otvárame 0,5 triedy / 15 žiakov)
  • farmaceutický laborant  (otvárame 1 triedu / 30 žiakov)
  • zdravotnícky laborant (otvárame 1 triedu / 30 žiakov)
  • očný optik (otvárame 0,5 triedy / 15 žiakov)
  • zubný asistent (otvárame 1 triedu / 18 žiakov)