Olympiáda zo slovenského jazyka

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná Iuventou ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Nevzdali ste to a aj v tomto školskom roku ste sa zapojili do tejto súťaže.

Aktuálne sa uskutočnil 13.ročník OSJL, ktorý sa kvôli protipandemickým opatreniam konal 8.12.2020 v online priestore v testovej podobe aj na našej škole. V školskom kole sa umiestnili títo žiaci:

A. kategória:

1.miesto –  Nina Peláková (III.FL)

2.miesto – Ema Mitrová (III.FL)

3.miesto – Miroslav Mačák (IV.FL)

 B. kategória:

1.miesto –  Samuel Výrostek (II.ZLA)

2.miesto – Allie Taha Al-Ani (I.ZuA)

3.miesto – Kristína Ficková (I.ZuA)

Ďakujeme, že ste sa do súťaže zapojili a víťazom školského kola srdečne blahoželáme!

Radi by sme sa s vami podelili o úspech vášho spolužiaka – Samuel Výrostek z II.ZLA sa v krajskom kole Olympiády zo SJL (12.február 2021) umiestnil na 4.mieste v silnej konkurencii a stal sa úspešným riešiteľom. Srdečne blahoželáme!