Olympiáda v anglickom jazyku

After being 1st in the School round of the Olympiad in English language, Ema Mitrová, III. FL continued into the County round. She was successfully 1st again and represented the school in the District round. Ema took nice 3rd place there.

Thank you, Ema, for representing the school and congratulations!Potom, ako sa Ema Mitrová, III.FL umiestnila na 1. mieste v školskom kole olympiády v anglickom jazyku, pokračovala do okresného kola. Opäť úspešne získala 1. miesto a reprezentovala školu v krajskom kole. Dosiahla pekné 3. miesto.

Ďakujeme, Ema, za reprezentáciu školy a blahoželáme!