Kritéria pre 2-ročné VOŠ

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného VOŠ (DIPLOMOVANÝ OPTOMETRISTA) pre školský rok 2021/2022:

Tlačivá Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií a Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti sú súčasťou kritérií v prílohe.

Potvrdenie od lekára na tlačive Lekárskeho posudku splnenia zdravotných kritérií je možné doručiť najneskôr v deň konania prijímacích skúšok.