Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1 ročníka – vyššie odb. štúdium

Zápis na štúdium do strednej školy sa uskutoční dňa 3. júla 2020 od 8:00 do 15:00 hod. na Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice. Na zápis uchádzač so sebou donesie:

  1. overené fotokópie maturitného vysvedčenia (ak neboli zaslané s prihláškou),
  2. overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka maturitného štúdia (ak neboli zaslané s prihláškou),
  3. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28×34 mm pre vystavenie preukazu žiaka ISIC/EURO 26 – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, … (nie staršiu ako 2 mesiace),
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií (ak nebola zaslaná s prihláškou),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti (ak nebola zaslaná s prihláškou),
  6. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2020/2021 a poplatok za výrobu čipového preukazu.

Tlačivo – lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií
Tlačivo – prehlásenie uchádzača o zdr. spôsobilosti

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/6221189 (sekretariát školy), e-mailom: skola@szske.sk, prípadne osobne.