2019

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Laboratórne prístroje 2019“
Dátum zverejnenia: 27.12.2019
Výzva na predloženie ponuky -“Laboratórne prístroje 2019”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Lyžiarsky výcvikový kurz 2020“
Dátum zverejnenia: 17.10.2019
Výzva na predloženie ponuky -“Lyžiarsky výcvikový kurz 2020”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Dodávka elektrickej energie 2020“
Dátum zverejnenia: 13.9.2019
Výzva na predloženie ponuky -“Dodávka elektrickej energie 2020”
Príloha k výzve -“Dodávka elektrickej energie 2020”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Laboratórny nábytok 2019“
Dátum zverejnenia: 16.8.2019
Výzva na predloženie ponuky -“Laboratórny nábytok 2019”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy“
Dátum zverejnenia: 10.1.2019
Výzva na predloženie ponuky -“Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy”