Zloženie ŽSR

FunkciaMeno a priezvisko
Predseda:Ema Mitrová (III.FL)
Členovia:Klaudia Hermanová (I.FL)
 Emma Truhanová (I.ZL)
 Allie Taha Al-Ani (I.ZuA)
 Miriam Némethová (II.AV)
 Radoslava Vlasáčová (II.FL)
 Samuel Širilla (II.ZLA)
 Claudia Böjtöšová (II.ZLB)
 Radoslava Bojkunová (II.OO)
 Lenka Hacková (III.ZL)
 Sofia Szentivanyiová (III.OO)
Koordinátor:Mgr. Lenka Bálintová