Zloženie ŽSR

Predseda:Barbora Ondíková (IV.ZL)
Podpredseda:Ema Mitrová (III.FL)
 
 Členovia:Sarah Vanická (I.AV/OO)
 Klaudia Hermanová (I.FL)
 Emma Truhanová (I.ZL)
 Allie Taha Al-Ani (I.ZuA)
 Miriam Némethová (II.AV)
 Radoslava Vlasáčová (II.FL)
 Samuel Širilla (II.ZLA)
 Claudia Böjtöšová (II.ZLB)
 Radoslava Bojkunová (II.OO)
 Sandra Glücknerová (II.ZuA)
 Ema Mitrová (III.FL)
 Lenka Hacková (III.ZL)
 Sofia Szentivanyiová (III.OO)
 Terézia Horníková (III.AV/ZuA)
 Laura Ringošová (IV.AV/OO)
 Tamara Fridrichová (IV.FL)
 Michaela Čepkeová (IV.ZuA)
 Barbora Ondíková (IV.ZL)
Koordinátor:Mgr. Lenka Bálintová