Kritériá pre PKŠ a VOŠ

Kritériá pre prijímanie uchádzačov denného štúdia do I. ročníka 2-ročného PKŠ (zubný technik) a do I. ročníka 3-ročného VOŠ (diplomovaný rádiologický asistent) na školský rok 2022/2023:

Prihlášky na štúdium je možné posielať do 31. mája 2022.