Dilatech 2023

Dni laboratórnych technológií 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Jubilejný dvadsiaty ročník podujatia sa začne tradične druhý novembrový týždeň. 

10. ročník Dní laboratórnych technológií DILATECH, prináša žiakom základných a stredných škôl ukážku praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.  Prenesené hodiny sú určené prevažne pre predmety biológia, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, svet práce a technika. 

Témy  DILATECH 2023 

  • Katióny vo farbách 
  • Prírodné pH indikátory 
  • Praktický lekárnik (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)
  • Kontrolujeme zloženie liekov 
  • Svet pod mikroskopom 
  • Ukážka rôznych druhov okuliarových šošoviek. Meranie autorefraktokeratometrom 
  • Zážitkové meranie zraku 3D technológiou. Ukážka očných protéz 
  •  Zhotovovanie zubných protéz
  • Príprava alginatového odtlačku

Sprievodný list na stiahnutie – DILATECH 2023.pdf

Harmonogram aktivít na stiahnutie – Harmonogram aktivít DILATECH 2023.pdf

Registrácia na jednotlivé aktivity uvedené v harmonograme je možná prostredníctvom registračného formulára https://forms.gle/ChB3D2f5P2DoSxp96 alebo mailom na bbuckova2@gmail.com

Po registrácií Vám bude zaslaný potvrdzujúci email.