Dilatech

Dni laboratórnych technológií

Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Po dvojročnej prestávke sa opäť vraciame k  sprievodnému podujatiu Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý organizuje naša škola pre žiakov základných a stredných škôl.  V 9. ročníku Dní laboratórnych technológií DILATECH ponúkame ukážky praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.  Prenesené hodiny sú určené prevažne pre predmety biológia, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, svet práce a technika.

Témy  DILATECH 2022

  • Katióny vo farbách
  • Kyslosť a zásaditosť roztokov. Základné laboratórne metódy.
  • Zahraj sa na lekárnika (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)
  • Svet pod mikroskopom
  • Meranie na bioimpedačnom analyzátore ľudského tela – analýza výsledkov
  • PASCAL – 3D zážitkové meranie zraku
  • Testovanie zraku prístrojom VISIOTEST
  • Príprava alginatového a silikonového odtlačku
  • Zhotovovanie zubných protéz
  • Výživová hodnota potravín (Ako správne čítať informácie na obaloch potravín)

Sprievodný list na stiahnutie – DILATECH 2022.pdf
Harmonogram aktivít na stiahnutie – Harmonogram aktivít DILATECH 2022.pdf
Registrácia na jednotlivé aktivity uvedené v harmonograme je možná prostredníctvom registračného formulára https://forms.gle/jSYcmnhCg8Hqa4HDA alebo mailom na bbuckova2@gmail.com.

Po registrácií Vám bude zaslaný potvrdzujúci email.