Voľné pracovné pozície

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice informuje o voľných pracovných miestach na pracovné pozície učiteľov odborných predmetov.


Učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore asistent výživy (AV)


Učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore farmaceutický laborant (FL)


Učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore zdravotnícky laborant (ZL)


Učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore zubný technik (ZT)